Przetarg nr 1/2005

Ogłoszenie Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie 30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29 tel. (012) 652 45 26, fax. (012) 262 13 35 http:www.babinski.pl, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19/2004) na: „ ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala im. dr J. Babińskiego ” 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego pok.12 w godz. od 8.00 do 14.30 w dni robocze, otrzymać pocztą, lub drogą elektroniczną. Specyfikacja jest bezpłatna. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Żywiołów - Ubezpieczenie Mienia od Kradzieży z Włamaniem - Ubezpieczenie Komunikacyjne 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 4. Wymagany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od podpisania umowy. 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy: - niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pkt 1,2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, - spełniający wymogi art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, - spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oceny spełniania ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów. 6. Kryterium oceny ofert: cena 100 %. 7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (kancelaria, pok.11) w terminie do dnia 02.02.2005 r. do godz. 11.00. 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego ( budynek Centrum Sztuki) w dniu 02.02.2005 r o godz. 11.30. 9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 10. Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: - w sprawach merytorycznych: Joanna Cekańska tel. (0-12) 652 43 51 - w sprawach formalnych: Jan Woźniak tel. (0-12) 652 45 26

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?