Kontakty

Specjalistyczne Centrum Psychiatrii - lecznictwo szpitalne

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 7B

12 65-24-210

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 2A

12 65-24-515

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 3A

12 65-24-484

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 102, IIIp.

12 65-24-317

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny I

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 2B

12 65-24-300

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ tymczasowo budynek nr 1A

12 65-24-430

Oddział Psychogeriatryczny I

Kraków, ul. dr.J. Babińskiego 29/ budynek nr 102, parter i Ip.

12 65-24-407

Oddział Psychogeriatryczny II

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 102, IIp.

12 65-24-409

 Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 8


12 65-24-330

 

Specjalistyczne Centrum Psychiatrii - lecznictwo ambulatoryjne

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Poradnia Terapii w Ramach Środka Zabezpieczającego
Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 5C
12 65-24-347

 

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Śródmieście

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków-Śródmieście

  Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Śródmieście

Kraków, ul.Mehoffera 10

 

Kraków, ul.Mehoffera 10

12 65 24 604

 

12 65 24 602

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Śródmieście Kraków, ul.Mehoffera 10 12 65 24 601
 

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Krowodrza

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Oddział Psychiatryczny Kraków-Krowodrza I

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 6A

12 65-24-283

Oddział Psychiatryczny Kraków-Krowodrza II

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 4A

12 65-24-228

Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków-Krowodrza

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 2B

12 65-24-300

     

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Krowodrza


Kraków, ul.Mehoffera 10

12 652 46 03

 

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Oddział Psychiatryczny Kraków-Podgórze I

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29, budynek nr 4B

12 65-24-344

Oddział Psychiatryczny Kraków-Podgórze II Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29, budynek nr 5B

12 642-24-260

Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków-Podgórze Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29, budynek nr 31

12 65-24-555

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29, budynek nr 7B

12 65-24-570

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Podgórze I Kraków, pl.Serkowskiego 10

12 656-50-00

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Podgórze II Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29, budynek nr 7B

12 65-24-570

 

 
 

 

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Nowa Huta

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Oddział Psychiatryczny Kraków-Nowa Huta II

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29, budynek nr 6B

12 65-24-401

Dzienny Oddział Psychiatryczny Kraków-Nowa Huta

Kraków, os. Centrum B 11a

12 642-24-83

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Nowa Huta

Kraków, os. Centrum B 11a

12 642-25-10

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Nowa Huta

Kraków, os. Piastów 40

12 644-16-36

 

 

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Oddział Psychiatryczny Małopolska Południe

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 7A

12 65-24-220

Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka

Wieliczka, ul. W.Pola 4a

12 30-70-344

Zespół Leczenia Środowiskowego Myślenice

Myślenice, ul.Drogowców 6

12  312 71 47
12 312 71 48

Dzienny Oddział Psychiatryczny Myślenice

Myślenice, ul.Drogowców 6

12  312 71 47
12 312 71 48

Poradnia Zdrowia Psychicznego Myślenice

Myślenice, ul.Drogowców 6

12  312 71 47
12 312 71 48

Zespół Leczenia Środowiskowego Skawina

Skawina, ul. Ks.J.Popiełuszki 17

12 25-63-166

Dzienny Oddział Psychiatryczny Skawina

Skawina, ul. Ks.J.Popiełuszki 17

12 25-63-166

Poradnia Zdrowia Psychicznego Skawina Skawina, ul. Ks.J.Popiełuszki 17 12 25-63-166
 

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Północ

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Miechów

Miechów, ul. Szpitalna 3

41 38-20-130

Zespół Leczenia Środowiskowego Miechów

Miechów, ul. Szpitalna 3

41 38-20-130

 

 

 

 
 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Oddział Terapii Uzależnionych od Alkoholu, w tym Osób z Innymi Dysfunkcjami

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 5C

12 65-24-270

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 5C

12 65-24-378

Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 5C

12 65-24-499

Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 5C

12 65-24-479

 

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 105

12 65-24-393

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA MEDYCZNA

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Izba Przyjęć

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 102

12 65-24-321

Apteka szpitalna

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 13

12 65-24-340

Pracownia RTG I

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 102A

12 65-24-213

Pracownia RTG II

Kraków, Kraków, ul.Olszańska 5

12 446-70-61

Pracownia EKG

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 102A

12 65-24-471

Pracownia EEG

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 102A

12 65-24-419

Interdyscyplinarne Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 14

12 65-24-466

12 65-24-467

Ambulatorium Stomatologiczne

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 7B

12 65-24-278

Kapelan szpitalny

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29

784-036-756

Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 102

12 65-24-532

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NIEMEDYCZNA

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

Telefon kontaktowy

Dyrektor, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 28

12 65-24-347

Biuro Dyrektora - sekretariat

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 28

12 65-24-347

Biuro Dyrektora  - kancelaria

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 28

12 65-24-349

Przełożona Pielęgniarek

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 13

12 65-24-325

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 13

12 65-24-277

Główny Księgowy

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 28

12 65-24-362

Dział Finansowo-Księgowy

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 28

12 65-24-364

12 65-24-363

Dział Kadr

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 28

12 65-24-361

12 65-24-358

Zespół ds. Inwestycji i Infrastruktury

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 28

12 65-24-410

12 65-24-387

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 28

12 65-24-526

Radca Prawny

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 13

12 65-24-351

Zespół ds. Organizacyjno - Prawnych

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 13

12 65-24-427

12 65-24-351

Zespół ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 13

12 65-24-339

12 65-24-521

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 13

12 65-24-384

Zespół ds. Informatyki

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 13

12 65-24-348

12 65-24-495

Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 13

12 65-24-353

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 13

12 65-24-503

Służba BHP

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 13

12 65-24-384

Zespół ds. Logistyki

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 16

12 65-24-356

Zespół ds. Żywienia

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 16

12 65-24-489

Archiwum Zakładowe

Kraków, ul. dr.J.Babińskiego 29/ budynek nr 7A

12 65-24-373

 

 

 

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?