Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie wpisany jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005002 oraz wpisany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego w księdze rejestrowej nr: 000000005597.

 NIP: 676-20-96-303

REGON: 000298554

RACHUNEK BANKOWY - BANK PEKAO S.A. NR  35 1240 4722 1111 0000 4852 3589


INFORMACJE ARCHIWALNE:

- Informujemy, iż od dnia 26.06.2018r. zacznie obowiązywać uchwała Sejmiku WM w zakresie zmiany nazwy Szpitala na: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

- Informujemy, iż od dnia 24 lipca 2018 roku nastąpiła zmiana nazwy Szpitala z dotychczasowej: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ  w Krakowie na Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie. Zmiana dotyczy tylko nazwy Szpitala – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, numery telefonów oraz adres pozostają bez zmian

 

ISO 9001:2015         ISO 14001:2015         ISO 27001:2013

 

 

UWAGA! Strona używa plików cookie w celu lokalizowania treści na stronach serwisu oraz w celach statystycznych. Potwierdzając monit, zgadzasz się na ich używanie przez stronę i zapisanie ich na Twoim urządzeniu. Ustawienia możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Akceptujesz pliki cookie z tej strony?